• Công tác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia, dự án nhóm A luôn được các Chủ đầu tư và cấp có thẩm quyền đánh giá cao về chất lượng.
  • Một số dự án tiêu biểu do tư vấn Phú Thái thực đều là những dự án giao thông lớn tại thời điểm thực hiện mang tầm vóc quốc gia và khu vực cụ thể:

+ Dự án: Kết nối giao thông thủy lợi tỉnh Hòa Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia

Kết nối giao thông thủy lợi Hòa Bình

+ Dự án Đường liên kết vùng Hoà Bình – Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hoà Bình – Mộc Châu)

Liên vùng Hòa Bình