Chi Lăng QL6

Hình ảnh dự án Chi Lăng QL6

4
2
1
3
18
19
21
13
12
14
15
10
20
16
08
05
11
04
06
03
07
17
09
02
01
4 2 1 3 18 19 21 13 12 14 15 10 20 16 08 05 11 04 06 03 07 17 09 02 01

Dự án: Đường nối từ Quốc lộ 6 với đường Chi Lăng, thành phố Hòa Bình

Chủ đầu tư Sở Giao thông vận tải Hòa Bình
Loại, cấp công trình Công trình giao thông cấp II, dự án nhóm B
Địa điểm Thành Phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
 Gói thầu
  •  Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình
  •  Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Giá trị dịch vụ tư vấn  4,3 tỷ đồng
Thời gian  2019