Kết nối giao thông thủy lợi Hòa Bình

Hình ảnh dự án Kết nối giao thông thủy lợi Hòa Bình

Nut Tran Hung Dao-4
Nut Chi Lang-3
Nut Tran Hung Dao-2
Nut cau HB3-1
Nut Tran Hung Dao-1
Nut Cau Trang-4
Nut Chi Lang-4
Nut Tran Hung Dao-3
Nut Chi Lang-2
Nut Cau Trang-3
Nut Chi Lang-1
Nut cau HB3-3
Nut Cau Trang-1
Nut Cau Trang-2
Nut cau HB3-2
Nut cau HB3-4
snapshot (4)
Nut Tran Hung Dao-4 Nut Chi Lang-3 Nut Tran Hung Dao-2 Nut cau HB3-1 Nut Tran Hung Dao-1 Nut Cau Trang-4 Nut Chi Lang-4 Nut Tran Hung Dao-3 Nut Chi Lang-2 Nut Cau Trang-3 Nut Chi Lang-1 Nut cau HB3-3 Nut Cau Trang-1 Nut Cau Trang-2 Nut cau HB3-2 Nut cau HB3-4 snapshot (4)

Dự án: Kết nối giao thông thủy lợi tỉnh Hòa Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia

Chủ đầu tư Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình
Loại, cấp công trình Công trình thủy lợi và công trình giao thông, Công trình giao thông cấp II; Thủy lợi cấp IV, dự án nhóm B
Địa điểm tỉnh Hòa Bình
Quy mô Hợp phần 1: Tăng cường khả năng kết nối thành phố Hòa Bình với đường quốc lộ và đường cao tốc quốc gia
Hợp phần 2: Tăng cường khả năng chống lũ kết hợp phát triển hạ tầng đô thị thành phố Hòa Bình
 Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Giá trị dịch vụ tư vấn 4.85 tỷ đồng
Thời gian 2021

Nút cầu HB3

Hình ảnh dự án Nút cầu HB3

Nut cau HB3-3
Nut cau HB3-1
Nut cau HB3-2
Nut cau HB3-4
Nut cau HB3-3 Nut cau HB3-1 Nut cau HB3-2 Nut cau HB3-4

Nút cầu Trang

Hình ảnh dự án Nút cầu Trang

Nut Cau Trang-4
Nut Cau Trang-1
Nut Cau Trang-2
Nut Cau Trang-3
Nut Cau Trang-4 Nut Cau Trang-1 Nut Cau Trang-2 Nut Cau Trang-3

Nút Chi Lăng

Hình ảnh dự án Nút Chi Lăng

Nut Chi Lang-4
Nut Chi Lang-1
Nut Chi Lang-2
Nut Chi Lang-3
Nut Chi Lang-4 Nut Chi Lang-1 Nut Chi Lang-2 Nut Chi Lang-3

Nút Trần Hưng Đạo

Hình ảnh dự án Nút Trần Hưng Đạo

Nut Tran Hung Dao-3
Nut Tran Hung Dao-1
Nut Tran Hung Dao-4
Nut Tran Hung Dao-2
Nut Tran Hung Dao-3 Nut Tran Hung Dao-1 Nut Tran Hung Dao-4 Nut Tran Hung Dao-2