Đê Quỳnh Lâm

 

Dự án: Nâng cấp, mở rộng đê Quỳnh Lâm kết hợp giao thông thành phố Hòa Bình

Chủ đầu tư Ban quản lý dự án XDCB ngành nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình
Loại, cấp công trình Công trình thủy lợi và công trình giao thông, Công trình giao thông cấp II; Thủy lợi cấp IV, dự án nhóm B
Địa điểm Thành Phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Quy mô Nâng cấp và mở rộng tuyến đê đã có đoạn từ Km0+00 đến Km3+926

  • Hạng mục Thủy lợi:Thiết kế nâng cấp đê thành đê cấp IV
  • Hạng mục giao thông: Thiết kế đường giao thông theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng
 Gói thầu
  •  Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình
  •  Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Giá trị dịch vụ tư vấn 1.8 tỷ đồng
Thời gian  2011 – 2012