QL1 Bình Thuận

Hình ảnh dự án QL1 Bình Thuận

IMG_1735
IMG_1728
IMG_1738
IMG_1730
IMG_1734
IMG_1727
IMG_1733
IMG_1732
IMG_1735 IMG_1728 IMG_1738 IMG_1730 IMG_1734 IMG_1727 IMG_1733 IMG_1732

Dự án: : Đầu tư công trình mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1462 – Km1692, tỉnh Bình Thuận theo hình thức hợp đồng B.O.T

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần B.O.T Quốc lộ 1A – Bình Thuận
Loại, cấp công trình Công trình giao thông cấp II
Địa điểm Tỉnh Bình Thuận
Quy mô Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III Đồng Bằng và đường phố chính đô thị thứ yếu
 Gói thầu

-Tư vấn khảo sát, lập BVTC – dự toán và cắm cọc GPMB đoạn Km1642 – Km1663, Trạm thu phí

– Tư vấn khảo sát, lập BVTC – dự toán và cắm cọc GPMB đoạn Km1663 – Km1692, Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây lắp, mua sắm thiết bị các gói thầu

Giá trị dịch vụ tư vấn 8,4 tỷ đồng
Thời gian  2013