Trần Phú – Việt Trì

Hình ảnh dự án Trần Phú – Việt Trì

20161024_151420
20161024_151632
20161024_151449
20161024_151346
20161024_151352
20161024_151310
20161024_151430
20161024_151203
20161024_151824
20161024_151122
20161024_151311
20161024_151420 20161024_151632 20161024_151449 20161024_151346 20161024_151352 20161024_151310 20161024_151430 20161024_151203 20161024_151824 20161024_151122 20161024_151311

Dự án: Dự án Cải tạo đường và hè phố hai bên đường Trần Phú đoạn từ nút giao đường Hùng Vương (A7) đến nút giao đường Hàn Thuyên).

Chủ đầu tư UBND thành phố Việt Trì – Ban QLDA xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật thành phố Việt Trì
Loại, cấp công trình Công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật cấp III, dự án nhóm B
Địa điểm Đường Trần Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Quy mô Tuyến đường có chiều dài là 1,44 Km; Thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị.
 Gói thầu
  • Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình
  • Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Giá trị dịch vụ tư vấn  1.34 tỷ đồng
Thời gian   2016