Cao tốc Cam Lộ – La Sơn

Hình ảnh dự án Cao tốc Cam Lộ – La Sơn

20231108_153501
20231108_164113
20231108_154509
20231108_115653
20231108_115648
20231108_115208
20231109_080434
20231109_085601
20231109_093857
20231108_154501
2-1
1-1 copy
20231108_153501 20231108_164113 20231108_154509 20231108_115653 20231108_115648 20231108_115208 20231109_080434 20231109_085601 20231109_093857 20231108_154501 2-1 1-1 copy

Dự án: Đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ – La Sơn thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2017 – 2020

Chủ đầu tư Bộ Giao thông vận tải – Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh
Loại, cấp công trình Dự án nhóm A, Công trình giao thông đường bộ, cấp I
Địa điểm Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Quy mô Tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán, cắm cọc GPMB và cọc LGĐB, lập hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp đoạn Km69+00 – Km102+200
 Gói thầu Tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán, cắm cọc GPMB và cọc LGĐB, lập hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp đoạn Km69+00 – Km102+200
 Tổng mức đầu tư
Giá trị dịch vụ tư vấn 6,72 tỷ đồng
Nguồn vốn đầu tư
Thời gian Khởi công 16/9/2019, dự kiến hoàn thành 2021

 

Bản đồ dự án