Vành Đai 2 – Hà Nội

Hình ảnh dự án Vành Đai 2

DSC_0194
DSC_0215
DSC_0293
IMAG0077
DSC_0182
DSC_0203
DSC_0204
IMAG0075
IMAG0072
DSC_0172
DSC_0296
DSC_0194 DSC_0215 DSC_0293 IMAG0077 DSC_0182 DSC_0203 DSC_0204 IMAG0075 IMAG0072 DSC_0172 DSC_0296

Dự án: Xây dựng đường vành đai II (đoạn Ngã Tư Sở – Ngã Tư Vọng)

Chủ đầu tư Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội
Loại, cấp công trình Công trình giao thông, hạ tầng đô thị cấp II
Địa điểm Thành phố Hà Nội
Quy mô Xây dựng đường vành đai II (đoạn Ngã Tư Sở – Ngã Tư Vọng) , tuyến thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính cấp II
 Gói thầu Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Giá trị dịch vụ tư vấn 6.3 tỷ đồng
Thời gian 2012 – 2014