Liên vùng Hòa Bình

Hình ảnh dự án Liên vùng Hòa Bình

Anh 27
Anh 29
Anh 20
Anh 01
Anh 31
Anh 18
Anh 23
Anh 22
Anh 25
Anh 36
Anh 15
Anh 10
Anh 12
Anh 22
Anh 16
Anh 09
Anh 17
Anh 06
Anh 8
Anh 07
Anh 05
Anh 27 Anh 29 Anh 20 Anh 01 Anh 31 Anh 18 Anh 23 Anh 22 Anh 25 Anh 36 Anh 15 Anh 10 Anh 12 Anh 22 Anh 16 Anh 09 Anh 17 Anh 06 Anh 8 Anh 07 Anh 05

Dự án: Đường liên kết vùng Hoà Bình – Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hoà Bình – Mộc Châu)

Chủ đầu tư Sở Giao thông vận tải Hòa Bình
Loại, cấp công trình Công trình giao thông cấp II, dự án nhóm A
Địa điểm tỉnh Hòa Bình
Quy mô Tuyến đường có chiều dài là 42,55Km; Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng
 Gói thầu
  • Tư vấn khảo sát phục vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
  • Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi
  • Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công
Giá trị dịch vụ tư vấn  27 tỷ đồng
Thời gian  2021-2022