Vành Đai 1 – Đồng Nai

Hình ảnh dự án Vành Đai 1

BB
GOC HAI
PHUONG AN 1
BB GOC HAI PHUONG AN 1

Dự án: Đường Vành đai 1, thành phố Long Khánh

Chủ đầu tư UBND thành phố Long Khánh
Loại, cấp công trình Công trình giao thông cấp II, dự án nhóm B
Địa điểm Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Quy mô Tuyến đường có chiều dài là 4,4Km; thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị.
 Gói thầu
  • Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi
  • Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Giá trị dịch vụ tư vấn  5.5 tỷ đồng
Thời gian  2021 – 2022