Nguồn nhân lực là giá trị cốt lõi và là nền tảng vững chắc giúp Phú Thái  không ngừng tạo nên những giá trị gia tăng hiệu quả cho khách hàng.

Tư vấn Phú Thái hội tụ những con người có kiến thức chuyên ngành giỏi, các chuyên gia uy tín trong ngành Tư vấn thiết kế giao thông. Họ là những trí thức có đạo đức trong kinh doanh và cuộc sống, giàu đam mê và có năng lực chuyên môn cao.Trên bước đường phát triển của mình, đội ngũ chuyên gia của Tư vấn Phú Thái luôn đi đầu, là những người tạo cảm hứng cho sự phấn đấu của toàn bộ cán bộ công nhân viên. Điều đó giúp cho Tư vấn Phú Thái vượt qua những thách thức và phát triển vững mạnh.

Đội ngũ chuyên gia của Tư vấn Phú Thái hiện nay là sự kết hợp hài hòa của kiến thức kinh nghiệm lâu năm và sự năng động nhiệt huyết của tuổi trẻ.  Họ là những người phát triển những hướng tư vấn thiết kế mới và áp dụng các công cụ quản trị tiên tiến cho tư vấn Phú Thái.