Kè suối Nặm La

Hình ảnh dự án Kè suối Nặm La

2
1
8
7
6
10
4
5
9
11
12
13
2 1 8 7 6 10 4 5 9 11 12 13

Dự án: Dự án Kè suối Nặm La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La
Loại, cấp công trình Công trình NN và PTNN và công trình giao thông và Hạ tầng kỹ thuật. Công trình cấp III, dự án nhóm B
Địa điểm Thành Phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Quy mô
  • Hạng mục Thủy lợi:Thiết kế xây dựng kè hai bên bờ suối với tổng chiều dài khoảng 10 Km
  • Hạng mục giao thông: Đường hai bên bờ suối thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị
  • Hạng mục hạ tầng kỹ thuật: Thiết kế đồng bộ hệ thống điện chiếu sáng, trạm biến áp, cây xanh …
 Gói thầu
  •  Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình
  •  Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Giá trị dịch vụ tư vấn   14.58 tỷ đồng
Thời gian  2015 – 2016