• Tư vấn Phú Thái  với đội ngũ gần kỹ sư có năng lực, chuyên môn cao, am hiểu trình tự thủ tục xây dựng cơ bản trực tiếp thực hiện dịch vụ tại các dự án,cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát trên phạm vi toàn quốc từ các công trình trọng điểm Quốc gia đến các công trình địa phương.
  • Tư vấn Phú Thái đủ năng lực và sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát thi công các loại công trình xây dựng: giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị…