Kiểm tra công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình – Hà Nội và Hòa Bình – Mộc Châu

Ngày 21/2/2024 Công ty cổ phần tư vấn Phú Thái đã phối hợp với đoàn công tác của UBND tỉnh Hòa Bình do đồng chí Quách Tất Liêm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đẫn đầu đã có buổi kiểm tra công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình – Hà Nội và Hòa Bình – Mộc Châu.

(Nguồn đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình)