LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GÓI THẦU TƯ VẤN KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN XÂY DỰNG DỰ ÁN: TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN KẾT, KẾT NỐI CÁC TỈNH THÁI NGUYÊN, BẮC GIANG VÀ VĨNH PHÚC

Ngày 23/12/2021 tại Thái Nguyên, Công ty cổ phần Tư vấn Phú Thái đã ký kết hợp đồng gói thầu Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng dự án: Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên với Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn – Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP (TEDI) – Công ty cổ phần Tư vấn Phú Thái