Kiểm tra giám sát tác giả và xử lý hiện trường dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể.

Ngày 15/11/2023 đoàn công tác Công ty cổ phần tư vấn Phú Thái có buổi làm việc kiểm tra hiện trường, giám sát tác giả của Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể.

Đoạn đường trong quá trình thi công hoàn thiện

  Cầu Quan Nưa: Sơ đồ nhịp 1×18, chiều dài toàn cầu 38,1m 

Cầu Sông Cầu: Sơ đồ nhịp 3×33, chiều dài toàn cầu 111,772m

Đoàn công tác kiểm tra giám sát tác giả các công trình đang thi công và hoàn thiện

Dự án có tổng chiều dài khoảng 39 km, quy mô 2 làn xe cơ giới,tuyến thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, Vận tốc thiết kế 60Km/h.