Đường tránh QL 4D đoạn qua thị trấn Sa Pa

Đường tránh QL 4D đoạn qua thị trấn Sa Pa

z4590557707673_ec3479cd7d7bf29a6db555014709d483
z4590574844875_e95f73cdec67019fae20fb55e6b5984a
z4590557415669_fdae0c1ac49129b15255e36eb1f3833b
z4590557198101_5231f3cf80058b5ed9282025c626b773
z4590556907310_92b1559c4e5bfa562d27c82b01003ae1
z4590556844677_b52fcd8ec58e5bf7c327328f10f447bf
z4590557159345_d5ff9267e1091f69ea8d8de37c6de2ba
z4590556955068_7898729a06618324be6a9e60837b3bd7
z4590556725613_2d8e9848a41c446a65a9199403b37c4d
z4590556664364_17cbaa7eb2c77b48b2d7e9f0661c4446
z4590556592914_a0a57f5ec8dee672a63b734dd6761682
z4590556234540_7e32e9a8a36d31b5891bc9637df34365
z4590556338505_15e07c5e6dc56fcf4195a78cbcf474d4
z4590556232899_87bcdc66ae581724970e53bca289640c
z4590556111315_d95b54ab39853e855f4c27262f59198c
z4590556426224_e3941d7949f1a81efdf800c284e9fd50
z4590556105968_7903d2d8c74243a7ae6769c333d76be8
z4590556098794_de69ae32a2556af000fe74af576a2857
z4590556095052_d2482a5576791782819d0075a02e2cbf
z4590556091108_2f9b266e8a52fa76fd21fee65a3f525e
z4590556094184_3b869006ac73e7d0e89b949237bf4d56
z4590557707673_ec3479cd7d7bf29a6db555014709d483 z4590574844875_e95f73cdec67019fae20fb55e6b5984a z4590557415669_fdae0c1ac49129b15255e36eb1f3833b z4590557198101_5231f3cf80058b5ed9282025c626b773 z4590556907310_92b1559c4e5bfa562d27c82b01003ae1 z4590556844677_b52fcd8ec58e5bf7c327328f10f447bf z4590557159345_d5ff9267e1091f69ea8d8de37c6de2ba z4590556955068_7898729a06618324be6a9e60837b3bd7 z4590556725613_2d8e9848a41c446a65a9199403b37c4d z4590556664364_17cbaa7eb2c77b48b2d7e9f0661c4446 z4590556592914_a0a57f5ec8dee672a63b734dd6761682 z4590556234540_7e32e9a8a36d31b5891bc9637df34365 z4590556338505_15e07c5e6dc56fcf4195a78cbcf474d4 z4590556232899_87bcdc66ae581724970e53bca289640c z4590556111315_d95b54ab39853e855f4c27262f59198c z4590556426224_e3941d7949f1a81efdf800c284e9fd50 z4590556105968_7903d2d8c74243a7ae6769c333d76be8 z4590556098794_de69ae32a2556af000fe74af576a2857 z4590556095052_d2482a5576791782819d0075a02e2cbf z4590556091108_2f9b266e8a52fa76fd21fee65a3f525e z4590556094184_3b869006ac73e7d0e89b949237bf4d56

Dự án: Đường tránh QL 4D đoạn qua thị trấn Sa Pa (Km100 – Km111), huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai
Loại, cấp công trình Công trình giao thông:Cấp II
Địa điểm Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai
Dịch vụ tư vấn Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Giá trị dịch vụ tư vấn 4,7 tỷ đồng
Nguồn vốn đầu tư Vốn ngân sách trung ương
Thời gian 2016