Kiên cố hóa khắc phục tình trạng sạt lở Quốc lộ 6

Sử lý sụt trượt quốc lộ 6

IMG_1202
IMG_1203
IMG_1208
IMG_20150812_171742
IMG_1204
IMG_1202 IMG_1203 IMG_1208 IMG_20150812_171742 IMG_1204

Dự án: Kiên cố hóa khắc phục tình trạng sạt lở mái taluy đoạn Km78+300 – Km153, quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Hòa Bình

Chủ đầu tư Sở Giao thông vận tải Hòa Bình
Loại, cấp công trình Công trình giao thông cấp III
Địa điểm Huyện Cao Phong, Huyện Tân Lạc, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình
Dịch vụ cung cấp + Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Giá trị dịch vụ tư vấn 16 tỷ đồng
Quy mô Xử lý 32 điểm sạt lở mái ta luy
Thời gian 2012-2013