Đường đến trung tâm xã Thu Ngạc

Đường đến trung tâm xã Thu Ngạc

20151124_144036
20151124_143242
20151124_145042
20151124_143427
20151124_145616
20151124_145447
20151124_144036 20151124_143242 20151124_145042 20151124_143427 20151124_145616 20151124_145447

Dự án: Đường đến trung tâm xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn (giai đoạn 2)

Chủ đầu tư UBND huyện Tân Sơn
Loại, cấp công trình Công trình giao thông cấp IV
Địa điểm Xã Thu Ngạc, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ cung cấp  + Tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng công trình

+ Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Giá trị dịch vụ tư vấn 1,6 tỷ đồng
Nguồn vốn đầu tư Vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh
Thời gian 2016